Webinar: Grip op formatie en loonkosten met Scenarioplanning

Webinar: Grip op formatie en loonkosten met Scenarioplanning

Webinar: Donderdag 11 november van 10:00 uur tot 11.00 uur 

De cao-onderhandelingen voor ambtenaren van gemeenten zijn in volle gang. De sociale partners zitten met elkaar om tafel om een goed pakket arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers te realiseren.Tal van thema’s staan op de onderhandelingsagenda, zoals salarisverhoging, werkdruk, het generatiepact, thuiswerken en opleiden. Maatregelen met grote impact op de formatie en gemeentelijke begroting.

Maar hoe houd je als gemeente grip op de loonkosten? Welke impact hebben de cao-thema’s op de strategische personeelsplanning van gemeenten? En hoe creëer je een integraal overzicht van je totale workforce, zowel vast als flexibel personeel? Op 11 november a.s. van 10.00 uur tot 11.00 uur organiseren Visma | Raet en Pointlogic HR samen een webinar - specifiek voor gemeenten - voor een antwoord op deze vraagstukken. Daarbij laten we aan de hand van diverse scenario’s zien hoe gemeenten met de tooling van Scenarioplanning de gevolgen van cao-ontwikkelingen slim inzichtelijk kunnen maken.

Programma

  • Opening en introductie
  • Thema’s cao gemeenten
  • Het belang van scenarioplanning
  • Demo: doorrekenen van scenario's met slimme tooling
  • Tot slot: tips in de praktijk om grip op loonkosten te houden

Sprekers: Hans Kroese (Pointlogic HR) en Joke van der Velpen (Visma | Raet)

Wil je ook integraal inzicht in je strategische personeelsplanning, en niet afhankelijk zijn van losse Excel lijstjes en versnipperde informatie? Ben je benieuwd hoe je met Scenarioplanning van Visma | Raet en Pointlogic HR geautomatiseerd de juiste data boven water krijgt? Schrijf je dan hier in voor ons gratis webinar op 11 november a.s.