Talentmanagement software - Visma | Raet

Talent Management

Talent Management software ondersteunt bij werving & selectie, performance management, opleidingsmanagement, skills management, succession planning en TMA talentenkompas.

Meer over onze producten

Identificeer en ontwikkel de juiste talenten

Om de organisatiedoelen te realiseren heb je medewerkers met de juiste talenten nodig. Weet je welke talenten jouw organisatie nodig heeft? En welke talenten je al in huis hebt of moet werven? Met Talent Management van Visma|Raet heb je die informatie altijd binnen handbereik. Daardoor kan je gerichter sturen op de groei en ontwikkeling van de medewerkers en organisatie.

Vraag een demo aan

Producten Talent Management

Werving & Selectie

Digitaliseer het wervings- en selectieproces en versnel de zoektocht naar nieuwe medewerkers. In onze portal verwerk je alle handelingen rondom werving en selectie en geef je managers zelf de regie. Zo krijg je bijvoorbeeld alleen de sollicitaties binnen die voldoen aan de criteria die zijn ingevoerd.

De voordelen: 

 • Digitaliseer het werving- en selectieproces
 • Eenvoudig vacatures beheren
 • Bespaar kosten door inzet van talentenpools
 • Minder 'bad hires' dankzij inzet van online assessments 

 

Performance Management

Structureel inzicht in de prestaties van medewerkers is belangrijk om te sturen op performance. Daar komt nogal wat bij kijken: gesprekken voorbereiden, voeren en administreren. Daarnaast moet de voortgang van leerdoelen bewaakt worden. Performance Management ondersteunt je bij deze activiteiten en zorgt ervoor dat medewerkers zich maximaal ontwikkelen.

 

De voordelen: 

 • Plan de HR-gesprekscyclus voor de gehele organisatie en bewaak de voortgang
 • Doorloop planmatig de HR-gesprekken en informeer betrokkenen automatisch
 • Krijg grip op de realisatie van organisatie-, afdelings- en persoonlijke doelen
 • Organiseer eenvoudig feedback en zet dit in voor lesobservatie of projectevaluatie
 • Vergelijk de prestaties van medewerkers

 

Meer over Performance management    Download de infosheet

Opleidingsmanagement

Opleidingsmanagement verbetert de kwaliteit én inzetbaarheid van medewerkers gericht. Voor nu en in de toekomst. Je wilt de kennis, vaardigheden en verplichte certificering van medewerkers bijhouden en onderhouden. Onze software biedt medewerkers en managers duidelijkheid over beschikbare en verplichte opleidingen. Bovendien kan je in combinatie met Performance Management vanuit een gesprek direct concrete opleidingsplannen maken.


De voordelen:

 • Opleidingen centraal beschikbaar voor alle medewerkers
 • Handel eenvoudig opleidingsaanvragen af
 • Zie wie welke opleidingen heeft gevolgd
 • Krijg snel inzicht in de status van een opleiding en het eindresultaat
 • Manage opleidingsbudget op persoonlijk- en afdelingsniveau
 • Bied medewerkers flexibiliteit met e-learning

 

Skills Management

Het succes van jouw organisatie is afhankelijk van de competenties en talenten van medewerkers. Skills Management helpt je om de competenties van alle medewerkers in kaart te brengen en systematisch te ontwikkelen. Zo realiseer je een optimale inzet van medewerkers en hogere tevredenheid en productiviteit.

 

De voordelen: 

 • Krijg inzicht in competenties, gevolgde opleidingen, bevoegdheden en talenten van medewerkers
 • Vind het juiste talent voor een functie, rol of project 
 • Weet of je verplichte competenties, zoals BHV’ers, in huis hebt
 • Maak vakbekwaamheid aantoonbaar voor audit- en kwaliteitsdoeleinden
 • Verhoog de interne mobiliteit en behoud zo kennis en ervaring

 

Succession Planning

Creëer inzicht in de sleutelposities in jouw organisatie en de mogelijke opvolgers. De beoogde opvolgers voeg je toe aan een talent pool, zodat je op een planmatige manier invulling kunt geven aan de bezetting van de sleutelposities in de organisatie.

 

De voordelen: 

 • Actueel overzicht van alle sleutelposities
 • Direct inzicht in mogelijke opvolgers en hun ontwikkelpunten 
 • Ontwikkel medewerkers door direct opleidingen in te plannen
 • Talent pools als instrument voor Management Development programma’s 

 

TMA Talentenkompas

Laat mensen zoveel mogelijk werken vanuit hun talenten en vergroot zo de kans op succes. Mensen komen vooral in beweging voor dingen die ze goed kunnen of waarvan ze weten dat ze er talent voor hebben. Met een talentenanalyse krijg je inzicht in de talenten van alle medewerkers. Dit biedt een leidraad voor de gesprekcyclus en maakt het mogelijk om gerichter te investeren in opleiding en ontwikkeling.


De voordelen:

 • Medewerkers effectiever inzetten op hun kwaliteiten
 • Meer objectiviteit en dialoog in de gesprekscyclus
 • Gerichter investeren in ontwikkeling van medewerkers
 • Effectievere werkverdeling in teams op basis van talenten

 

Meer over TMA Talentenkompas    Download de infosheet

Klantervaringen