Succession Planning

De vergrijzing en een krapper wordende arbeidsmarkt maken personeelsplanning tot een actueel thema bij veel organisaties. Onbezette functies maken een organisatie kwetsbaar. Hoe zorg je voor een goede bezetting van de cruciale functies in je organisatie?

Slechts 21% van de organisaties heeft goed inzicht in medewerkers op sleutelposities.

Bron: Visma | Raet Benchmark

Met Succession Planning breng je potentiële opvolgers in beeld en geef je op een planmatige manier invulling aan de bezetting van de sleutelposities in je organisatie.

Vraag een demo aan

Klantverhalen