TMA talentenkompas

Mensen komen vooral in beweging voor dingen die ze goed kunnen of waarvan ze weten dat ze er talent voor hebben. Zet medewerkers daarom optimaal in op hun kwaliteiten.

“In TMA Talentenkompas ligt de focus op wat je wél goed kunt.”

Ank Stegenga, Senior adviseur - IJssel | Berkel

Met TMA Talentenkompas krijg je inzicht in je talenten, zowel per medewerker als ook op teamniveau. Doordat het gelinkt is aan competenties weet je of de samenstelling van een team optimaal is, of dat je extra talent moet gaan werven of verder ontwikkelen.

Vraag een demo aan

Klantverhalen