Wet & Regelgeving

Bekijk hier alle artikelen en whitepapers over verschillende thema's in het kader van Wet & Regelgeving.

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de nieuwe wet ‘Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden.

In het kader van de transparantie is de informatieverstrekking aan de werknemers van essentieel belang, het gaat dan niet alleen om het verstrekken van de informatie maar ook of de informatie ook is ontvangen en gelezen door de werknemers.

 

Budgetten voor medewerkers

Mensen zijn allemaal verschillend en hebben eigen wensen afhankelijk van hun individuele situatie en levensfase. Dit geldt ook voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemers, niet iedereen is gebaat bij dezelfde voorwaarden. We zien dan ook dat steeds meer werkgevers hun werknemers een keuzevrijheid geven en hierbij rekening houden met de individuele situatie, levensfase en wensen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Dit zien we ook terug in een aantal CAO’s.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een Individueel Mobiliteitsbudget
  • Een Individueel Keuze budget
  • Een Individueel Opleidingsbudget

Verlof tijdens vakantie

De vakantie komt eraan en zeker met Corona achter de rug kijken we hier enorm naar uit. Maar mag je ook op vakantie als je langdurig ziek bent en hoe zit het dan met je vakantiedagen? Joke van der Velpen, manager wet-en regelgeving Visma | Raet legt uit dat ook als je langdurig ziek bent, je op vakantie mag. Tot 2012 hoefde je dan geen vakantiedagen op te nemen maar bouwde je ook geen verlof op. Na 2012 bouwen langdurig zieken wel verlof op en moet dus ook vakantiedagen opnemen. 

Waarom moet ik mijn salarisstrook controleren?

'Er staan zoveel omschrijvingen en cijfers op ik begrijp er niets van, als het bedrag dat op mijn bankrekening wordt gestort maar klopt?' Een opmerking die je zo vaak hoort: "Als het geld dat op mijn bankrekening wordt gestort maar klopt”. Hoe controleer je dat? In bijgaand filmpje een korte uitleg van het waarom en enkele antwoorden op veel voorkomende vragen.

IB-47 verklaring en de renseigneringsverplichting

Met het formulier IB-47 vraagt de Belastingdienst informatie op over uitbetalingen voor werkzaamheden en diensten die in de inkomstenbelasting doorgaans zullen behoren tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden. Tot april 2018 maakte het burgerservicenummer deel uit van de IB-47. De belastingdienst is gestopt met de uitvraag omdat er onvoldoende wettelijke basis was voor de uitvraag van het BSN. Onderzoek gestart wat binnen de wettelijke kaders mogelijk en wenselijk is voor de periodieke renseignering van deze gegevens en inlichtingen onder vermelding van het BSN. De nieuwe renseigneringsstroom zal voor het eerst in januari 2023 plaatsvinden.

Uitleg jaaropgaaf 2021

Onze collega Jeroen de Haas gaat met kennismanager wet-en regelgeving Fred Asbroek in gesprek over de jaaropgaaf. Waarom krijg je die eigenlijk en wat moet je daar verder mee? Fred legt uit dat je de jaaropgaaf nodig hebt voor je aangifte inkomstenbelasting. Ook voor een bijbaantje vraagt Jeroen? Ja zegt Fred, helaas laten veel jongeren die in het weekend of de vakanties wat bijverdienen de aangifte achterwege en lopen zo veel geld mis. Zonde!

Onbelaste reis- en thuiswerkvergoeding 2022

Met ingang van 1 januari 2022 is de oude wet- en regelgeving voor reiskostenvergoedingen weer van kracht. Werkgevers zullen, bij gebruik van vaste reiskostenvergoedingen, het reisgedrag van medewerkers opnieuw in kaart moeten brengen. De vaste reiskostenvergoeding, uitgaande van 214 werkdagen, dient voortaan te worden herrekend als de werknemer in de regel vier dagen, drie dagen, twee dagen onderscheidenlijk een dag per week naar een vaste plaats van werkzaamheden reist.

Hybride werken

Inmiddels zijn er 155 cao-akkoorden (1,8 miljoen werknemers) waarin sinds 2020 een of meerdere afspraken zijn gemaakt over hybride werken. Wanneer men hybride werkt, is het belangrijk dat de situatie thuis of onderweg ook in orde is. Men mag officieel volgens de Arbowet überhaupt niet thuiswerken als de situatie aldaar niet in orde is. Onderweg kan de situatie al goed worden geoptimaliseerd met de inzet van een thuiswerkset.

Laat je inspireren

Op ons YouTube-kanaal delen we geregeld video's over de laatste HR-trends, nieuwe wet- en regelgeving, maar ook actualiteiten zoals de krappe arbeidsmarkt, security van HR-systemen en complaincy.

Abbo1.png

Blogs en whitepapers: Wet- en regelgeving

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.