Aanpassing 30% regeling

De looptijd van de 30%-regeling is met ingang van 1 januari 2019 van 8 naar 5 jaar gegaan. Wat staat hierover in het pakket Belastingplan 2019, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd? Je leest het in deze whitepaper.

Fors kortere looptijd voor de 30% regeling

De looptijd van de 30%-regeling gaat met ingang van 1 januari 2019 voor nieuwe en bestaande gevallen van acht naar slechts vijf jaar. Het kabinet volgt hiermee een aanbeveling op uit de evaluatie van de 30%-regeling. Wat staat hierover in het pakket Belastingplan 2019, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd?

Als de werkgever een werknemer uit het buitenland aanneemt, dan mag hij hem de extra kosten voor zijn tijdelijke verblijf in Nederland vergoeden. De werkgever kan dan gebruikmaken van de 30%-regeling als de werknemer daarvoor in aanmerking komt.

De 30%-regeling regelt dat de werkgever aan bepaalde werknemers zonder nader bewijs maximaal 30 procent van het loon inclusief de vergoeding onbelast kan geven (gerichte vrijstelling) voor de extraterritoriale kosten. In plaats daarvan mag de werkgever ook maximaal 30/70 van het loon exclusief de vergoeding geven als onbelaste vergoeding.

Download de whitepaper

* Verplichte velden