Aanhangige wetswijzigingen in het loondomein

Afgelopen Prinsjesdag werden traditiegetrouw de nieuwe wetsvoorstellen voor 2018 aangekondigd.  In deze whitepaper informeren wij je over aanhangige wetswijzigingen die het loondomein raken. Je leest in deze whitepaper meer over het veelbesproken en bekritiseerde UBO-register.

Het UBO-register: uitstel tot zomer 2018

De implementatie van het register is verschoven naar de zomer van 2018. Een ander aandachtspunt in de whitepaper is de afschaffing van de fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen.

Europese regelgeving, om precies te zijn de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Commissie, verplicht EU-lidstaten per 26 juni van dit jaar een zogeheten UBO-register in te stellen. UBO staat voor ‘ultimate beneficiary owner’, in vertaling: ‘uiteindelijke belanghebbende’, van een juridische entiteit (een bedrijf of rechtspersoon). Er komt een registratieplicht voor aangewezen UBO’s. De nieuwe regelgeving raakt dus niet elke ondernemer of bestuurder die als UBO kan worden aangemerkt.

Einde fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders

Er ligt een wetsvoorstel voor om de fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen af te schaffen. Dit betekent dat de bestuurder uit de loonadministratie kan worden geschrapt en dat je geen aangifte loonheffingen meer voor hem hoeft te doen.

In de praktijk van alledag hanteren veel vennootschappen een bestuursmodel met een zogenoemde one-tier board, waaraan zowel uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders deelnemen. Of een bestuurder uitvoerend of niet-uitvoerend is, blijkt uit het Handelsregister.

Download de whitepaper

* Verplichte velden