Beschikkingen bewaren in de administratie

Besluiten van de fiscus nodig voor de loonadministratie

Beschikkingen van de Belastingdienst zijn onmisbare onderdelen van uw loonadministratie. Ze bevatten namelijk beslissingen over een fiscaal onderwerp en die zijn voor de loonbelasting uitermate belangrijk. Alleen, hoe weet je of de beschikking klopt? Download dan de whitepaper!

Beschikkingen

Voor de administratie zijn diverse documenten nodig om de loonheffingen op correcte wijze af te kunnen dragen aan de Belastingdienst. Als HR-professional moet je erop toezien dat je daarom de juiste documenten (beschikkingen) ontvangt van de werknemer. Je kunt te maken krijgen met verschillende soorten documenten. In deze whitepaper staan twee veelvoorkomende beschikkingen centraal: de beschikking 30%-regeling en de Verklaring geen privégebruik auto.

Beschikking 30%-regeling

Komt een werknemer vanuit het buitenland voor je organisatie werken, dan komt hij mogelijk in aanmerking voor de 30%-regeling. Dit is een bijzondere regeling die fiscaal voordeel biedt voor het vergoeden van de extra reis- en verblijfskosten die de buitenlandse werknemer maakt. Je kunt dan maximaal 30% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking inclusief de vergoeding zonder nader bewijs als onbelaste vergoeding (of verstrekking) geven voor extraterritoriale kosten.

Verklaring privégebruik auto

Rijd een werknemer een auto van de zaak, dan kan hij met de Verklaring geen privégebruik auto voorkomen dat hij bijtelling moet betalen. Er gelden echter nog wel aanvullende voorwaarden.

Download de whitepaper

* Verplichte velden