Bijzondere situaties en overgangsregelingen

In een serie van drie whitepapers praten wij je bij over de nieuwe tegemoetkomingen in het loondomein. Met de nieuwe regels verdwijnen oude regels en zijn er altijd bijzondere situaties die een overgangsregeling vragen. Daarover praten we je in deze whitepaper bij. 

Wet tegemoetkomingen loondomein

Met de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) zijn we drie nieuwe looninstrumenten rijker: het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-LIV en het loonkostenvoordeel (LKV).
Het LIV is al per 1 januari 2017 ingevoerd, het jeugd-LIV en het LKV per 1 januari 2018.

De nieuwe voordelen betekenen geen korting op de premies werknemersverzekeringen. Maar een vast bedrag per werknemer per uur dat je achteraf ontvangt.

De WTL in het kort

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) heeft ten doel werkgevers te stimuleren mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te houden of te nemen. Denk hierbij aan uitkeringsgerechtigde 56+’ers, al dan niet herplaatste arbeidsgehandicapten en mensen die onder de banenafspraak vallen. De nieuwe instrumenten komen in de plaats van de premiekortingen die je tot op heden zelf berekende bij de aangifte loonheffingen.

Download de whitepaper

* Verplichte velden