Minimumloon; alle ins en outs op een rij

Twee keer per jaar kan het minimumloon wijzigen, namelijk per 1 januari en per 1 juli. De bedragen zijn wettelijk vastgesteld. Minder betalen aan werknemers mag niet. Wat is het minimumloon dit jaar? Hoe kun je het minimumloon van 2021 berekenen? Dit en meer deel ik in dit artikel.

Wat is het minimumloon?

Het minimumloon is een sociaal aanvaardbare beloning voor arbeid die in de wet is bepaald. Elke werknemer behoort minstens het minimumloon te ontvangen. Het minimumloon wordt elk half jaar aangepast aan de ontwikkelingen van de cao-lonen en geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimum jeugdloon. Het minimum jeugdloon is een vast percentage van het minimumloon.

Er bestaan meerdere minimumlonen: de minimumbedragen die in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten zijn afgesproken en het wettelijk minimumloon. De werkgever moet goed in de gaten te houden op wie welk minimumloon precies van toepassing is. Het minimumloon waar elke onderneming zich op grond van de wet aan moet houden, is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) in samenhang met het Besluit minimumjeugdloon.

Voor wie geldt het minimumloon?

Het wettelijk minimumloon is in eerste instantie van toepassing op werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht bij een onderneming werkzaam zijn. In de praktijk betekent het dat de volgende personen recht hebben op dat wettelijk minimum:

 • Werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst
 • Werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst
 • Werknemers met een tewerkstellingsvergunning
 • Oproepkrachten
 • Payrollkrachten
 • Uitzendkrachten
 • Werknemers van (onder)aannemers

Sinds 2018 geldt het wettelijk minimumloon ook voor zelfstandig opdrachtnemers die op basis van een overeenkomst van opdracht of andere overeenkomst tegen beloning werken, maar dus niet op basis van een arbeidsovereenkomst. Het wettelijk minimumloon geldt niet voor opdrachtnemers die (fiscaal) als zelfstandig ondernemer kwalificeren, zoals zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Onder meer de volgende opdrachtnemers hebben recht op het wettelijk minimumloon:

 • Accountants
 • Advocaten
 • Architecten
 • Deurwaarders
 • Dierenartsen
 • Incassomedewerkers
 • Makelaars
 • Notarissen
 • Pakket- of postbezorgers
 • Veilinghouders

De hoogte van het minimumloon per maand, week en dag

Het wettelijk minimumloon is een bruto bedrag en geldt voor een volledige werkweek. Afhankelijk van de sector en cao-afspraken bedraagt een volledige werkweek 36, 38 of 40 uur. Voor parttime werknemers gelden de wettelijke minimumloon bedragen naar rato van de afgesproken arbeidsduur per week in verhouding tot de normale arbeidsduur. Voor werknemers van 15 tot en met 21 jaar geldt het minimum jeugdloon.

Het minimum (bruto)loon per maand, week en dag staan hieronder per leeftijd aangegeven. De bedragen gelden per 1 juli 2021.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
Minimumloon 21 jaar (en ouder) € 1.701,00 € 392,55 € 78,51
Minimumloon 20 jaar € 1360,80 € 314,05 € 62,81
Minimumloon 19 jaar € 1020,60 € 235,55 € 47,11
Minimumloon 18 jaar € 850,50 € 196,30 € 39,26
Minimumloon 17 jaar € 671,90 € 155,05 € 31,01
Minimumloon 16 jaar € 586,85 € 135,45 € 27,09
Minimumloon 15 jaar € 510,30 € 117,75 € 23,55

Heeft een onderneming geen arbeidsduur met de werknemer afgesproken? Dan bepaalt zijn feitelijke arbeidsduur zijn minimumloon. Is die arbeidsduur minder dan de normale arbeidsduur bij de onderneming? Dan berekent de werkgever het minimumloon naar rato.

De hoogte van het minimumloon per uur

Er bestaat geen standaard wettelijk minimumloon per uur. De overheid heeft wel de bedragen van het wettelijk minimumloon per week voor het gemak omgerekend naar een minimumloon per uur bij verschillende arbeidsuren per fulltime werkweek. De bedragen hieronder gelden per 1 juli 2021.

Fulltime werkweek in bedrijf Minimumloon 21 jaar (en ouder)  Minimumloon 20 jaar  Minimumloon 19 jaar  Minimumloon 18 jaar  Minimumloon 17 jaar  Minimumloon 16 jaar  Minimumloon 15 jaar 
36 uur € 10,91 € 8,73 € 6,55 € 5,46 € 4,31 € 3,77 € 3,28
38 uur € 10,34 € 8,27 € 6,20 € 5,17 € 4,09 € 3,57 € 3,10
40 uur € 9,82 € 7,86 € 5,89 € 4,91 € 3,88 € 3,39 € 2,95

Netto minimumloon berekenen

Het wettelijk minimumloon is een bruto bedrag dat wettelijk is vastgelegd of opgesteld in een arbeidsovereenkomst. Het netto minimumloon is het bedrag dat de werknemer op zijn bankrekening ontvangt. Het netto minimumloon verschilt van het bruto minimumloon door de hoogte van de loonheffing. De loonheffing bestaat uit inkomstenbelasting en verzekeringspremies zoals de AOW en WW. De werknemer betaalt hier zelf aan mee. Met behulp van onze bruto/netto calculator kun je gemakkelijk het bruto minimumloon omrekenen naar het netto minimumloon.

Het minimumloon betalen

Werkgevers zijn verplicht om aan hun werknemers minimaal het minimumloon uit te betalen. Dit behoort altijd via de bank gedaan te worden. Wanneer de werkgever minder betaalt dan het minimumloon, kan een boete of dwangsom worden opgelegd. Ieder jaar wordt het minimumloon op 1 januari en 1 juli aangepast. Het is dus belangrijk dat dit op tijd wordt aangepast in de loonadministratie en op de loonstrook van de werknemer. Met onze HR salaris administratie software zorg je ervoor dat je altijd de juiste salarissen betaald aan werknemers.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.