Automatisch voldoen aan alle relevante regelgeving

Automatisch voldoen aan alle relevante regelgeving

HRM-afdelingen hebben te maken met een aanhoudende stroom van nieuwe regelgeving op het gebied van personeelsadministratie. Denk alleen al aan de introductie van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze whitepaper geeft een aantal voorbeelden van hoe HRM-cloudsoftware de regeldruk van HRM-afdelingen drastisch omlaag brengt en voorkomt dat kostbare juridische fouten optreden.

Compliant dankzij HRM-cloudsoftware

Het niet voldoen aan regelgeving brengt grote risico’s met zich mee. Zo geldt vanaf 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Die bestaat uit een aantal wijzigingen van en aanvullingen op de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), die in 2015 van kracht werd. Organisaties die gebruik maken van HRM-cloudsoftware hoeven zich over deze transitie weinig zorgen te maken: procedures verlopen vanaf 1 januari automatisch volgens deze nieuwe wet. Ook is automatisch voldaan aan de eis van ‘privacy by design’ die geldt onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). HRM-cloudsoftware dwingt een juridisch juist verloop van HRM-processen automatisch af. Zo krijgen managers tijdig een signaal wanneer actie moet worden ondernomen, zoals het maken van een afspraak met een zieke medewerker. Verplichte meldingen aan het UWV, die nodig zijn op het gebied van verzuimregistratie worden door het systeem automatisch en ‘onder water’ afgehandeld, waardoor boetes worden voorkomen.

Download de whitepaper

* Verplichte velden