Consequenties voor de loonbelasting

In deze whitepaper informeren wij je over aanhangige wetswijzigingen in de Prinsjesdagstukken. De aandacht gaat naar wijzigingen in de alleenstaande-ouderenkorting, de heffingskorting voor buitenlandse werknemers en de mededeling S&O.

Uitbreiding doelgroep alleenstaandeouderenkorting

In de Overige fiscale maatregelen 2018 die op Prinsjesdag werden gepresenteerd, stelt het kabinet voor om de doelgroep van de alleenstaande-ouderenkorting voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen uit te breiden. Door deze aanpassing zouden de regels voor de korting in de loonbelasting beter aansluiten op die in de inkomsten belasting. Hoe zit dit precies? Je leest het in de whitepaper. 

Beperking heffingskortingen voor buitenlandse werknemers

Een ander voorstel in de Overige fiscale maatregelen 2018 betreft een aanpassing van de regels in de loonaangifte voor de toepassing van heffingskortingen bij buitenlandse werknemers. Vanaf 2019 zou je in de loonbelasting voor alle buitenlandse werknemers alleen nog het belastingdeel van de heffingskortingen mogen toepassen waarop zogenoemde niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land recht hebben in de inkomstenbelasting. 

Download de whitepaper

* Verplichte velden