Corona en grensoverschrijdende arbeid

De belasting- en sociale zekerheidspositie van een werknemer die in een ander land werkt, wordt bepaald aan de hand van de werklokatie. Bij voorbeeld de 183-dagenregeling is hierbij van belang. Het is voorstelbaar dat het reis- en verblijfpatroon van grensoverschrijdende werknemers in verband met de beperkingen onder de huidige crisis, aanmerkelijk verandert. Het is ook voorstelbaar dat om die reden niet meer kan worden voldaan aan de voor ieder geval specifieke eisen van fiscale en sociale wetgeving.

Voor wat betreft de sociale wetgeving heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in een bericht laten weten dat de huidige situatie, die voor veel werknemers thuiswerken betekent, vooralsnog niet verandert. De mededeling is van toepassing op werknemers die normaal over de grens wonen of werken in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Werknemers hoeven niets te doen.

Mochten de maatregelen rondom het coronavirus langer duren, en zorgt dit op een later moment toch voor een verandering in de sociale verzekering, dan zorgt SVB voor actuele informatie op haar website.

Voor wat betreft de fiscale implicaties is het belangrijk dat de werknemers precies bijhouden op welke dagen waar wordt gewerkt, en wat het reispatroon is. Mogelijk is dit van invloed op de aangifte Inkomstenbelasting 2020.