Corona en uitstel betaling loonheffingen

Belastingmaatregelen voor ondernemers

Het kabinet heeft deze week besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven onder meer hun personeel kunnen doorbetalen. en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Een van de maatregelen betreft de versoepeling van uitstel van betaling van belastingen door ondernemers en verlaging van boetes. Dit geldt ook voor de loonbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig direct bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgen werkgevers langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Uitstel van betaling aanvragen

Werkgevers kunnen de Belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling vragen. Naast uitstel van betaling van de aanslag voor de loonheffingen, kan dit ook voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting (btw).

Procedure:

  • stuur een brief aan de Belastingdienst;
  • in de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen;
  • nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stopt deze met invorderingsmaatregelen;
  • U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling;
  • een boete voor het niet op tijd betalen van loonheffingen hoeft u niet te betalen

Indien noodzakelijk kan voor een langere periode uitstel worden aangevraagd. In dat geval is aanvullende informatie noodzakelijk, eventueel in de vorm van een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) . Daarover zal de Belastingdienst nog nadere informatie verstrekken.

Voor wat betreft de betaling van de loonaangifte kunt u uitstel aanvragen nadat u de aangifte heeft ingediend.

Het verzoek om uitstel stuurt u met motivering naar:

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen

Automatische afdracht loonheffingen in Gemal

Gebruikers van de salarisapplicatie Gemal hebben de mogelijkheid afdrachtbetalingen loonheffingen in te plannen en ‘automatisch’ te laten plaatsvinden. In verband met bovenstaande adviseren wij u om de automatische betaling van de afdracht loonheffingen voorlopig te blokkeren en de betaling handmatig uit te voeren. Daarmee heeft u de planning van de betalingen volledig zelf in de hand.

Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het service center.