Ontwikkelingen fiets van de zaak

De fiets van de zaak wordt met ingang van 2020 aantrekkelijker gemaakt door vereenvoudiging van de fiscale fietsregeling. Wat vind je hierover terug in het pakket Belastingplan 2019? Lees het in de whitepaper die je hier kunt downloaden.

Fiets van de zaak

(Elektrisch) fietsen kan een duurzaam en efficiënt alternatief zijn voor het afleggen van zakelijke kilometers met de auto of het openbaar vervoer. Ook is het gebruik van de fiets goed voor de gezondheid. Het stimuleren van fietsgebruik past binnen het mobiliteitsbeleid zoals in het regeerakkoord staat.

Werkgevers spelen hier een belangrijke rol in. Zij hebben verschillende mogelijkheden om werknemers te motiveren de fiets te pakken voor het woon-werkverkeer. De aanschafprijs van een elektrische fiets voor de wat langere woonwerkafstanden vormt een drempel. 
De werkkostenregeling kan een oplossing bieden. Ook kunnen werkgevers een lening aan werknemers verstrekken, die is terug te betalen via de belastingvrije kilometervergoeding van € 0,19.

Regeling tot 2020

Onder de oude regeling tot 2015 was er een vrijstelling onder voorwaarden voor fietsen die vergoed of verstrekt werden tot maximaal € 749. Daarnaast mocht de werkgever een fietsverzekering en, tot een bepaald bedrag, accessoires onbelast vergoeden of verstrekken.

Met de invoering van de werkkostenregeling is deze specifieke vrijstelling daarin opgegaan. Het geld dat daarmee gemoeid was is gebruikt voor het vaststellen van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Werkgevers mogen zelf kiezen hoe ze de vrije ruimte gebruiken, bijvoorbeeld voor het verstrekken of vergoeden van een fiets. De werkgever heeft daarbij dan het voordeel dat aan die verstrekking of vergoeding geen voorwaarden zijn verbonden, niet voor de waarde van de fiets en ook niet voor het gebruik daarvan. 

Er zijn drie mogelijkheden voor werkgevers: de fiets vergoeden, de fiets verstrekken en de fiets ter beschikking stellen. Lees alles over deze mogelijkheden in deze whitepaper.

 

Download de whitepaper

* Verplichte velden