Grensarbeiders en de fiscus tijdens corona

Ook grensarbeiders worden getroffen door de getroffen maatregelen rond het coronavirus. Niet alleen zijn er veel grensarbeiders die noodgedwongen thuis werken (de thuiswerkers), maar er zijn er ook veel die door de maatregelen thuis moeten blijven en doorbetaald worden (de thuiszitters).

Dit kan gevolgen hebben voor hun belastingpositie. Mogelijk is hun inkomen volgens de geldende regels dan niet meer belast in hun werkland, maar (deels) in hun woonland. Dit kan gevolgen hebben voor het netto inkomen. Nederland heeft daarom met Duitsland en België nadere afspraken gemaakt over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen.

Thuiswerkers

Duitsland en Nederland, en België en Nederland zijn voor grensarbeiders in loondienst overeengekomen dat thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar zij onder normale omstandigheden zouden hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land.

Grensarbeiders hoeven niet te kiezen voor deze afwijkende behandeling. Als er onder normale omstandigheden ook sprake zou zijn geweest van thuiswerkdagen, worden deze ook nu behandeld als dagen waarop feitelijk is gewerkt. De verantwoording vindt plaats door middel van de Aangifte Inkomstenbelasting 2020.

De afspraken tussen Duitsland en Nederland en België en Nederland gelden in elk geval van 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. De overeenkomst met Duitsland wordt maandelijks automatisch verlengd, totdat Nederland of Duitsland deze opzegt. De overeenkomst met België wordt na 31 mei maandelijks verlengd als Nederland en België dit overeenkomen.

Thuiszitters

Het salaris van grensarbeiders die noodgedwongen thuis zitten met behoud van salaris, blijft ook gedurende deze periode belast in het land waar zij onder normale omstandigheden zouden hebben gewerkt. 

Woont een grensarbeider in Duitsland of België en werkt hij of zij onder normale omstandigheden in Nederland, dan blijft de Nederlandse werkgever Nederlandse loonheffingen inhouden op het salaris.