Grensarbeiders in coronAtijd

Grensarbeiders in coronatijd

Algemeen

In dit artikel beperken we ons tot grensarbeiders die in Duitsland of België wonen en in Nederland werkzaam zijn voor een Nederlandse werkgever. Duitsland en België zijn beide verdragslanden.

Fiscaal

Om te bepalen of een Nederlandse werkgever loonbelasting moet inhouden op het loon van een werknemer die in het buitenland woont, is bepalend waar de werknemer werkt:

  • Als een werknemer in Duitsland of België woont en alleen in Nederland werkt, dan moet de Nederlandse werkgever over het volledige salaris loonbelasting inhouden.
  • Als een werknemer in Duitsland of België woont en binnen een kalenderjaar voor 90% of meer in zijn woonland werkt dan houdt de Nederlandse werkgever geen loonbelasting in, ook niet over het loon dat de werknemer nog in Nederland verdient, tenzij het loon slechts in Nederland aan belastingheffing is onderworpen.
  • Als de werknemer in Duitsland of België woont dan houdt de Nederlandse werkgever loonbelasting in over het loon dat de werknemer in Nederland verdient. Over het loon dat de werknemer in het buitenland verdient houdt hij alleen loonbelasting in als het buitenlandse loon in dat land niet aan belasting is onderworpen.

Sociale zekerheid

Nederland, Duitsland en België behoren tot de landen die vallen onder de Europese socialezekerheids verordeningen nr. 883/2004 en 1408/71.

  • Als de werknemer in Duitsland of België woont en volledig in Nederland werkzaam is dan is hij verzekerd in Nederland.
  • Als de werknemer in Duitsland of België woont en voor tenminste 25% in zijn woonland werkzaam is dan is hij verzekerd in zijn woonland.
  • Als de werknemer in Duitsland of België woont en voor minder dan 25% in zijn woonland werkzaam is dan is hij verzekerd in Nederland.

Corona

Door de corona maatregelen werken veel mensen thuis, dat is met grensarbeiders niet anders.

Thuiswerken vanuit woonland

Voor werknemers die structureel in hun woonland werken kan dit fiscaal en voor de sociale verzekeringen gevolgen hebben.

Nederland, Duitsland en België zijn overeengekomen dat werknemers die vanwege corona thuiswerken in hun woonland worden behandeld alsof zij gewoon werkzaam zijn in het werkland.

Nederland, Duitsland en België beschouwen voor de sociale zekerheid werkzaamheden die als gevolg van de coronamaatregelen thuis worden verricht, als werkzaamheden die in het werkland zijn verricht. De werknemers blijven gewoon in hun werkland verzekerd. Hiermee wil men de onnodige administratieve rompslomp en onnodige wisselingen van het sociale zekerheidssysteem voorkomen. De tijdelijke overeenkomsten worden maandelijks verlengd.

Nederland, Duitsland en België hebben hebben bovenop het Nederlands-Belgische en Nederlands-Duitse belastingverdrag aanvullende maatregelen genomen. Met deze maatregelen wordt voorkomen dat de door corona thuiswerkende grensarbeider wordt geconfronteerd met een verschuiving van de heffing bevoegde staat van werkland naar woonland. De tijdelijke overeenkomsten worden maandelijks verlengd.

De afspraken tussen Nederland en Duitsland en Nederland en België gelden in ieder geval tot 31 januari 2021.