In quarantaine na verblijf in het buitenland

In quarantaine na verblijf in het buitenland

Geen arbeid toch loon

Artikel 7.628 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat de werknemer recht heeft op een naar tijdsruimte vastgesteld loon indien hij de arbeid niet heeft kunnen verrichten door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.

Geen arbeid tijdens quarantaine

Wat als een werknemer er bewust voor kiest om, ondanks een negatief reisadvies, toch op reis te gaan naar een land met een code oranje of code rood?

Wat is in redelijkheid?
Als een werknemer bij terugkeer in Nederland verplicht in quarantaine moet en gedurende die tijd thuis kan en mag werken is er weinig aan de hand, hij ontvangt gewoon loon. Anders wordt het als de werknemer niet thuis kan werken. De werknemer zal extra verlof moeten opnemen of onbetaald verlof. De werkgever heeft geen doorbetalingsverplichting. Met andere woorden de werknemer ontvangt gedurende de 10 dagen dat de quarantaine duurt, geen loon.

Advies

Het is aan de werkgever om aannemelijk te maken dat het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de werknemer ligt. Met andere woorden, de werkgever moet aannemelijk maken dat het niet kunnen werken door de werknemer het gevolg is van het feit dat de werknemer bewust het risico genomen heeft om, ondanks een reisadvies code oranje, toch op vakantie of familiebezoek te gaan naar een risicoland.

Het is verstandig voor werkgevers om dit op voorhand aan de werknemers duidelijk te maken en hen te wijzen op het risico dat ze geen recht hebben op loon als ze niet kunnen werken tijdens de 10 dagen dat ze in quarantaine moeten.

Voor actuele informatie zie: Rijksoverheid reisinformatie