Lagere R&D-(loon)kosten bij innovatie

Onderzoek naar en de ontwikkeling van innovaties kost tijd en geld, zonder garantie op succes. Deze whitepaper focust op de afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen voor R&D-werknemers. 

Innovatie

Innovatie is onontbeerlijk om de concurrentie voor te blijven. De WBSO helpt de kosten te verlagen, doordat u minder loonheffing afdraagt. Daarbovenop heb je recht op een tegemoetkoming in de kosten en uitgaven die je maakt. De fiscale tegemoetkoming geldt óók als het project uiteindelijk niet het gewenste resultaat oplevert.

  • Via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) stimuleert de overheid innovatie. De WBSO: Compenseert een deel van de loonkosten van de werknemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten via een afdrachtvermindering loonheffing;
  • Levert een aftrekpost op voor de kosten en uitgaven die u maakt voor research & development (vertaald in: speur- en ontwikkelingswerk).

Het fiscale voordeel voor uw onderneming is afhankelijk van het aantal toegekende S&O-uren. Voor 2017 is een budget beschikbaar van € 1,2 miljard. Dit is € 62 miljoen meer dan in 2016. In 2015 maakten bijna 23.000 ondernemingen gebruik van de regeling.

Download de whitepaper

* Verplichte velden