Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG)

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) moet zorgen voor een betere balans tussen werk en privé door de nieuwe maatregelen voor langer geboorteverlof voor partners. In deze whitepaper staat de WIEG centraal. Wat betekent dit voor de werknemer en werkgever?

Van kraamverlof naar geboorteverlof

In de begroting van SZW die op Prinsjesdag 2018 is gepresenteerd, zijn twee wijzigingen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) opgenomen die eerder al waren aangekondigd: de introductie van het geboorteverlof en de verlenging van het pleegzorg- en adoptieverlof

Op dit moment zijn de regels voor het kraamverlof opgenomen in de Wet arbeid en zorg (WAZO), de wet van de verlofregelingen. Dat de voorschriften voor het kraamverlof op de schop zouden gaan, was al enige tijd duidelijk.

Het kraamverlof wordt niet uitgebreid met drie extra dagen (op kosten van de overheid), maar vervangen door een andere, ruimere regeling. Deze uitbreiding is opgenomen in het voorstel voor de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) en daarmee heeft de Tweede kamer nu ingestemd.

WIEG

Door de invoering van de WIEG krijgen werknemers straks recht op éénmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof. Een fulltime werknemer heeft dan recht op vijf dagen geboorteverlof na de bevalling van zijn partner. Daarna kan de werknemer nog aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit aanvullende verlof bedraagt vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur. Een fulltime werknemer kan dus in totaal zes weken verlof opnemen. Ben je benieuwd naar de precieze regels? Download de gratis whitepaper op deze pagina.

Download de whitepaper

* Verplichte velden