Van meldplicht naar registerplicht

Van meldplicht naar registerplicht

Download de whitepaper

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei van toepassing. Wat betekent dit voor jouw dagelijkse werkzaamheden? In deze whitepaper behandelen we de verplichte registratie van verwerkingsactiviteiten.

Elke verwerking van persoonsgegevens vastleggen

Ingevulde formulieren van nieuwe werknemers, de salarisadministratie, gegevens over verlof; je hebt inzage in een behoorlijke hoeveelheid persoonsgegevens. Daar moet je netjes mee omgaan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt daarom toezicht op jouw organisatie. Op dit moment bepaalt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) nog dat je elke verwerking van persoonsgegevens vooraf moet melden bij de AP of bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) als jouw organisatie die heeft aangesteld. Er gelden wel uitzonderingen op deze regel.

Als op 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing wordt, krijg je te maken met de registerplicht. Die houdt in dat veel organisaties een register moeten bijhouden van alle interne verwerkingen van persoonsgegevens.

Download de whitepaper

* Verplichte velden