Noodfonds overbrugging werkbehoud vervangt regeling werktijdverkorting

In veel organisaties is er minder werk als gevolg van het coronavirus. Wat zijn je rechten als werkgever? In dit artikel vind je een antwoord op de meest gestelde vragen.

Kan ik werktijdverkorting voor mijn werknemers aanvragen?

In verband met de introductie van de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW) is de regeling Werktijdverkorting (wtv) stopgezet als ‘corona-maatregel’ en is het vanaf 18 maart 2020 niet meer mogelijk Werktijdverkorting aan te vragen. Dat geldt ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt door de overheid hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Hoe kan ik een aanvraag indienen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud?

U dient de aanvraag in bij UWV. Op welke wijze dat dient te gebeuren, is nog niet bekend.

Ik heb al een toekenning Werktijdverkorting. Blijft deze van kracht?

Als u al een toekenning heeft gekregen voor Werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor Werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de nieuwe regeling.

Als u al Werktijdverkorting heeft aangevraagd en nog geen antwoord heeft gehad, ontvangt u hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Wat houdt de nieuwe regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?

  • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
  • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast én met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
  • Onder deze regeling wordt het loon volledig aan de betreffende werknemers doorbetaald.
  • Aan medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt de tegemoetkoming doorbetaald voor de duur van de arbeidsovereenkomst.
  • De regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van de werknemer.
  • Met de werknemer kunnen nadere afspraken worden gemaakt over (thuis)werk.
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Ontvangen zieke medewerkers ook een WW-uitkering?

Op deze vraag is nog geen antwoord te geven. Wij wachten op nadere berichtgeving van de Rijksoverheid.

Onder de Regeling Werktijdverkorting gold dat de regeling van toepassing was op medewerkers die ziek werden vanaf het moment dat Werktijdverkorting kon worden aangevraagd, Voor medewerkers die al ziek waren voor die tijd gold en geldt de gewone loondoorbetalingsverplichting, en kon geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling?

Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar informatie van de Rijksoverheid en van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Zijn er ook nog gevolgen voor de loonaangifte?

Voor werkgevers die nu gebruik maken van de Regeling Werktijdverkorting is het onderstaande van toepassing:

Omdat het gaat om een WW-uitkering in een bijzondere situatie en er daarnaast sprake is van loon uit werken, vult u het gebruikelijke aantal verloonde uren in en code soort inkomstenverhouding (ikv) 11, 13 of 15. U mag de uitkering en het reguliere loon dus aangeven in één ikv. Hiervoor geldt de samenvoegregeling.

Indien voor een werknemer ook sprake is van LIV of jeugd-LIV is het raadzaam om twee ikv’s te gebruiken, omdat UWV anders het jaarloon voor het LIV en het jeugd-LIV niet goed kan vaststellen.

Dit doet u als volgt

  • Een ikv voor het reguliere loon met de code soort ikv 11, 13 of 15 en de verloonde uren voor werken
  • Een ikv voor de WW-uitkering met de code soort ikv 33 en 0 verloonde uren

Voor werkgevers die gebruik zullen maken van de NOW regeling wijzigt er niets omdat zij geacht worden het loon van de werknemers gewoon door te betalen, hiervoor ontvangen zij een tegemoetkoming van UWV