Ontwikkelingen in het jeugdloon

Er verandert opnieuw het een en ander voor het minimumloon. Het is namelijk de bedoeling dat het minimumloon per 1 juli 2019 voor werknemers vanaf 21 jaar gaat gelden. Daarnaast gaat het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen opnieuw omhoog. Ontdek alle veranderingen en ontwikkelingen in deze whitepaper!

In twee rondes naar een hoger minimumloon

De overheid volgt een stappenplan om de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het  (volledige) minimumloon te verlagen, waardoor er sneller het recht op het volwassen minimumloon ontstaat. Tegelijkertijd stijgen de percentages van het minimumjeugdloon voor sommige jongeren, die daardoor op een hoger loon kunnen rekenen.

Verhogingen in het minimumjeugdloon

Op 1 juli 2017 heeft de eerste verhogingsronde van het minimumjeugdloon plaatsgevonden. Door deze verhoging van de percentages van het minimumloon waarop het minimumjeugdloon recht geeft, hebben werknemers van 18 tot en met 21 jaar sindsdien recht op een hoger minimumbedrag aan loon. Bovendien is hiermee recht op het volledige (volwassen) minimumloon vanaf een leeftijd van 22 jaar ontstaan. De tweede verhogingsronde van het minimumjeugdloon staat voor 1 juli 2019 gepland. Door deze verhoging van de percentages van het minimumloon waarop de wet recht geeft, krijgen werknemers van 18 tot en met 20 jaar wederom recht op een hoger minimumjeugdloon. Bovendien ontstaat met deze verhoging recht op het volledige (volwassen) minimumloon vanaf 21 jaar.

Compensatie voor de loonkostenstijging

Door de verhoging van het minimumjeugdloon worden werkgevers geconfronteerd met hogere loonkosten. Hierbij gaat het niet alleen om het extra (minimum)loon dat de werkgever moet betalen, maar ook om de werkgeverslasten die de onderneming over dit extra bedrag is verschuldigd. Elke onderneming kan ter (gedeeltelijke) compensatie van die extra kosten onder voorwaarden aanspraak maken op twee tegemoetkomingen: Lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV.

Lees meer over alle ins en outs van het minimumloon.

Download de whitepaper

* Verplichte velden