Wijzigingen in premies en tarieven

Ontwikkelingen na Prinsjesdag

In het Belastingplan 2020 stelt het kabinet ruim vijftig (!) fiscale maatregelen voor het nieuwe jaar voor. In deze eerste whitepaper zetten we de belangrijkste wijzigingen in premies en tarieven op een rijtje.

Tweeschijvenstelsel jaar eerder

Al in 2020 – een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland – blijven er nog maar twee tarieven in de inkomstenbelasting (IB) over. Tot en met een inkomen van € 68.507 geldt straks een tarief van 37,35%, daarboven is dat 49,5%. Met de maatregel wil het kabinet werken ‘nog lonender’ maken. Zonder oordeel over deze kwalificatie, wordt in elk geval bereikt dat belastingplichtigen niet langer meer dan de helft van hun inkomen in de schatkist mogen storten. Het tweeschijvenstelsel geldt overigens niet meteen voor iedereen.

Heffingskortingen harder omhoog

De heffingskortingen gaan harder omhoog dan gepland. De algemene heffingskorting wordt per 2020 € 78 hoger dan de al in 2018 aangekondigde verhoging en komt daarmee op € 2.711. Voor 2021 komt bij de geplande verhoging van € 88 nog € 2 extra, in totaal dus € 90. De algemene heffingskorting is dan maximaal € 2.801. Ook de andere heffingskortingen stijgen. De maximale arbeidskorting gaat per 2020 omhoog van € 3.399 naar € 3.819. Per 2021 komt daar nog eens € 324 bij.

Aanpassing tarief aanmerkelijk belang box 2

Het tarief in box 2 is op dit moment 25%. De aangekondigde verhoging van dit tarief naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021 is gematigd. Het tarief wordt nu verhoogd naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021. Dit tarief geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend van een bv aan de aandeelhouder (dga) in privé. Door de tariefsverhoging kan het voordeliger zijn om in 2019 nog een dividenduitkering te doen, bijvoorbeeld ter verlaging van de schulden aan de bv.

Benieuwd naar alle wijzigingen die het nieuwe pensioenakkoord met zich meebrengt? Download dan de whitepaper!

Download de whitepaper

* Verplichte velden