In quarantaine na vakantie in het buitenland

Vakantie

De vakantietijd is aangebroken en velen van ons hebben nu een aantal weken vrij. Dit jaar is anders dan de voorgaande jaren. Veel Nederlanders brengen hun vakantie door in eigen land. Vakanties naar verre zonnige oorden zijn veelal geannuleerd zijn, omdat ze niet corona vrij zijn.

De rijksoverheid geeft reisadviezen af of een land wel of niet veilig is. Het zijn echter adviezen die men wel of niet kan opvolgen. De code rood zegt voldoende, deze reizen zijn geannuleerd. In de landen met deze code is het dagelijks leven ontwricht door het coronavirus en kan een inreisverbod gelden. Dit is echter niet zeker. Er zijn mensen die er bewust voor kiezen om toch op vakantie te gaan naar deze landen, hetgeen niet zonder risico’s is.

Men kan tijdens de vakantie ziek worden ten gevolge van het coronavirus. Door uitbreiding van het virus in het vakantieland kunnen de grenzen gesloten worden waardoor terugkeer naar Nederland onmogelijk is; Ook kan bij terugkeer in Nederland een quarantaineperiode noodzakelijk zijn. 

Geen arbeid toch loon

Artikel 7.628 lid 1 van het Burgerlijk wetboek geeft aan dat de werknemer recht heeft op een naar tijdsruimte vastgesteld loon indien hij de arbeid niet heeft kunnen verrichten door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. 

Wanneer een werknemer er echter bewust voor kiest om het risico te nemen om, ondanks het reisadvies, toch op vakantie te gaan naar een land met de code oranje of rood, komt de tijd dat hij niet kan werken voor eigen rekening.

Mogelijke consequenties

  • Als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt en zich ziek meldt, is er gewoon een loondoorbetalingsverplichting, de werkgever moet minimaal 70% loon doorbetalen.
  • Als een werknemer niet kan terugkeren naar Nederland omdat de grenzen gesloten zijn, komen de extra dagen waarop hij niet kan werken voor zijn rekening, hetgeen kan leiden tot het opnemen van extra verlof of onbetaald verlof.
  • Als een werknemer bij terugkeer in Nederland verplicht in quarantaine moet en gedurende die tijd thuis kan en mag werken is er  weinig aan de hand, hij ontvangt gewoon loon. Anders wordt het als de werknemer niet vanuit huis kan werken, de werknemer zal extra verlof moeten opnemen of onbetaald verlof. De werkgever heeft geen doorbetalingsverplichting.
  • Dit is anders als tijdens het verblijf in het buitenland de situatie in het vakantieland verslechtert en het reisadvies van geel naar oranje gaat en dientengevolge de werknemer bij terugkeer in Nederland in quarantaine moet. Hij had niet bewust gekozen om op vakantie te gaan naar een risicoland. Ondanks het feit dat werken niet mogelijk is tijdens de quarantaine, moet de werkgever wel loon betalen.

Advies

Het is aan de werkgever om aannemelijk te maken dat het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de werknemer ligt. Met andere woorden, de werkgever moet aannemelijk maken dat het niet kunnen werken door de werknemer het gevolg is van het feit dat de werknemer bewust het risico genomen heeft om, ondanks een reisadvies code oranje, toch op vakantie te gaan naar een risicoland.

Het is verstandig voor werkgevers om dit op voorhand aan de werknemers duidelijk te maken en hen te wijzen op het risico dat ze geen recht hebben op loon als ze niet kunnen werken bij niet tijdige terugkeer uit een land met reisadvies code oranje of bij verplichte quarantaine.

Wat betekenen de kleuren van de reisadviezen?

Groen: geen bijzondere veiligheidsrisico's

In het land of gebied zijn de veiligheidsrisico's vergelijkbaar met wat u in Nederland gewend bent. Let op uzelf en uw eigendommen. Net zoals u dat in Nederland doet. Soms moet u op bepaalde zaken extra letten.

Geel: let op, veiligheidsrisico's

Er zijn in dit land of gebied veiligheidsrisico's die afwijken van wat u in Nederland gewend bent. Bereid u daarop voor en let extra op.

Oranje: alleen noodzakelijke reizen

Door ernstige veiligheidsrisico's in dit land of gebied kunnen voor reizigers gevaarlijke situaties ontstaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u alleen naar dit gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn niet noodzakelijk. Wanneer u besluit toch af te reizen, bereid u dan zeer goed voor.

Rood: niet reizen

Door zeer ernstige veiligheidsrisico's kan voor reizigers een levensbedreigende situatie ontstaan. Daarom adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken om niet naar dit gebied te reizen.

Voor actuele informatie zie:

Rijksoverheid reisinformatie