Nieuwe regels voor payrollwerknemers

Download de whitepaper

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt belangrijke wijzigingen in de regels voor flexibele arbeid met zich mee. Er verandert het nodige in arbeidsrechtelijke zin, waardoor de keuze voor payrolling een nieuwe afweging vraagt. Download hier de gratis whitepaper!

Het hoe en waarom van payrolling

Payrolling is een samenspel van drie partijen: een payrollwerknemer, een payrollonderneming en jouw organisatie (de inlener). Je zorgt doorgaans zelf voor de werving en selectie van de werknemer. Deze treedt vervolgens echter niet bij jou in dienst, maar sluit een arbeidsovereenkomst met een payrollonderneming en gaat van daaruit bij jou aan de slag. Jouw organisatie sluit een overeenkomst van opdracht met de payrollonderneming die jou vervolgens gaat factureren voor de werkzaamheden van de payrollwerknemer. De payrollonderneming treedt dus op als formele werkgever en draagt zorg voor de administratieve kant van de arbeidsovereenkomst. Jij bent wél de feitelijke werkgever die toezicht houdt en leiding geeft aan de payrollwerknemer: er is dus sprake van een gezagsverhouding tussen jouw organisatie en de payrollwerknemer.

Wat verandert er met de WAB?

Met de WAB worden bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW) en in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) gewijzigd. Zo komt er in het BW een zelfstandig wetsartikel voor de payrollovereenkomst. Anders dan nu het geval is, valt de payrollovereenkomst dan niet meer onder het verlichte arbeidsrechtelijke regime van de uitzendovereenkomst. Dit heeft stevige gevolgen. Wil je weten wat de gevolgen precies zijn? Download de gratis whitepaper bovenaan de pagina.

Download de whitepaper

* Verplichte velden