Uitspraak uitgelicht: signalen hoge werkdruk negeren leidt tot burn-out en schadevergoeding

Als HR-professional kan het soms lastig zijn om scherp te blijven in het doolhof van de continu veranderende wet- en regelgeving. Met als gevolg dat een klein administratief foutje, een aanname of onbewust verkeerd handelen kan uitlopen op een grote (kostbare) juridische zaak. Ieder kwartaal behandelen we een zaak die met de juiste tools makkelijk voorkomen had kunnen worden. Deze keer een zaak waaruit blijkt dat wanneer je signalen over een te hoge werkdruk negeert je dat duur kan komen te staan. 

Wanneer er in juni 2016 bij een zorginstelling een nieuw spreek-luistersysteem (een systeem met beeld- en geluidsverbindingen voor de bewoners) wordt geïmplementeerd zou in theorie werken tijdens de nachtdiensten makkelijker worden. In de praktijk blijkt dit echter anders. Het systeem werkt niet goed, waardoor de werkdruk juist hoger wordt. Uiteindelijk zeggen hierdoor twee verzorgenden hun arbeidsovereenkomst op, een derde werknemer blijft wel. Zij mailt echter meermaals over de verhoogde werkdruk en het niet werkende spreek-luistersysteem. Daarom werden er vanaf 2017 zwerfwachten ingezet. Desondanks krijgt de werknemer in 2018 een burn-out. Het lijkt erop dat de oorzaak van deze burn-out de nachtdiensten zijn die ze in haar eentje moet draaien. De arbeidsovereenkomst eindigt in 2021. 

Geen verwijtbaar handelen of nalaten, wel steken laten vallen

De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk, ze meent dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Volgens haar had de werkgever sneller moeten ingrijpen toen zij aangaf een hoge werkdruk te ervaren tijdens de nachtdiensten. Ze vraagt om een billijke vergoeding, een immateriële schadevergoeding en een aanvullende billijke vergoeding. De kantonrechter wijst de verzoeken af. 

De werknemer gaat in hoger beroep en eist ook nog een schadevergoeding omdat de werkgever de zorgplicht niet is nagekomen. Volgens het hof is er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen en nalaten, wel vindt het hof dat de werkgever steken heeft laten vallen. De werkdruk was echter niet zo hoog dat de situatie onwerkbaar was met een burn-out tot gevolg. Bovendien houdt een andere collega in 2017 het met de zwerfwachten wel vol om de nachtdiensten in haar eentje te doen. 

Zorgplicht niet nagekomen

Het hof gaat er wel in mee dat de werkgever de zorgplicht niet is nagekomen, waardoor de werknemer een burn-out heeft gekregen. Uit intern onderzoek bij de zorginstelling blijkt inderdaad dat de werkdruk bij de organisatie hoog is en deze te hoge werkdruk wordt bevestigd in een mail van een leidinggevende. De werknemer heeft immers meerdere keren aangegeven dat ze een te hoge werkdruk ervaart, maar de werkgever doet niks met haar signalen. Het hof oordeelt dat de werkgever te weinig heeft gedaan om de werkdruk te verlichten. Bovendien zijn er in de jaren erna wel twee verzorgenden voor een hele nachtdienst ingezet, waaruit blijkt dat het voor één verzorgende inderdaad te zwaar was. 

De werkgever wordt daarom veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van €28.155,36 bruto. Het hof gaat namelijk uit van een inkomensverlies van drie jaar, omdat de werknemer in deze periode minder salaris heeft ontvangen door ziekte.

Blijf in gesprek

Voor de meeste HR-professionals is het vanzelfsprekend om signalen van hoge werkdruk niet te negeren en in samenspraak met de werknemer de werkdruk te verminderen. Toch kan het met de beste intenties misgaan en kan je werknemer een burn-out krijgen. Daarom is het belangrijk om continu in gesprek te blijven met je werknemer; hoe kun je hem ondersteunen in z’n werkzaamheden en hoe gaat het echt met diegene? Wanneer je als werkgever denkt dat je er alles aan hebt gedaan om de werkdruk te verlagen, is het belangrijk om in gesprek te blijven. 

Met onze software is het heel eenvoudig om het hele jaar door met medewerkers in gesprek te blijven. Op dit platform kunnen medewerkers hun doelen, ontwikkeling en prestaties invullen. Door met regelmaat op een laagdrempelige manier feedback uit te wisselen krijgen medewerkers ook een sterk gevoel van eigenaarschap. Bovendien kan je als HR of leidinggevende snel ingrijpen wanneer het mis dreigt te gaan.