Te weinig loon uitbetalen leidt tot hoge boetes

Organisaties die losjes omgaan met de wetgeving rondom het minimumloon lopen het risico op sancties. Die kunnen variëren van geldboetes tot het stilleggen van de werkzaamheden. Wil je weten wat de sancties zijn indien je de regels niet volgt? Download dan de whitepaper!

Bestuurlijke boetes bij onderbetaling

Om te controleren of een organisatie regels uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) volgt, kan Inspectie SZW bepaalde bescheiden vorderen, zoals bankafschriften, loonstroken en urenregistraties. De werkgever is verplicht om de verzochte bescheiden aan te leveren. Als dit niet of niet tijdig gebeurt, omdat de administratie bijvoorbeeld niet op orde is, kan Inspectie SZW hiervoor een bestuurlijke boete opleggen. De bestuurlijke boete die Inspectie SZW kan opleggen voor betaling onder het minimumloon hangt af van de mate en duur van de onderbetaling

Werkgever aansporen met een dwangsom

Inspectie SZW kan in het geval van onderbetaling een dwangsom opleggen naast een boete. Dit gebeurt als een organisatie niet binnen vier weken alsnog het achterstallige loon of de achterstallige vakantiebijslag heeft betaald. Bij een opgelegde dwangsom is de organisatie elke dag dat de overtreding voortduurt een bedrag verschuldigd. Dit moet aansporen om de overtreding zo snel mogelijk recht te zetten. Een dwangsom kan gedurende een periode van maximaal 2 jaar lopen.

Aanvullende sancties bij overtreding WML

Begaat een organisatie een overtreding van de WML die beboetbaar is, dan kan Inspectie SZW ook schriftelijk waarschuwen. In deze waarschuwing staat dat herhaling van de overtreding of een latere soortgelijke overtreding binnen 5 jaar na die waarschuwing tot verplichte stillegging van de werkzaamheden kan leiden. De organisatie ontvangt dan een beschikking.

Claim van de werknemer

Als een werknemer niet op tijd of te weinig loon krijgt uitbetaald, zal hij waarschijnlijk de eerste zijn die bij de werkgever aan de bel trekt. De werknemer kan in die situatie zowel het achterstallige loon vorderen als de wettelijke verhoging wegens te late betaling en wettelijke rente. Deze mogelijkheid geldt zowel voor achterstallig (minimum)loon in geld als voor achterstallige (minimum)vakantiebijslag of -bonnen. Voordat de werknemer het loon en de eventuele wettelijke verhoging kan claimen, moet hij de organisatie eerst schriftelijk in gebreke stellen.

Lees meer over alle ins en outs van het minimumloon.

Download de whitepaper

* Verplichte velden