Tijdelijke uitbreiding vrije ruimte werkkostenregeling

Naar aanleiding van moties van de Tweede Kamer en signalen uit de samenleving heeft de Staatssecretaris van Financiën op 24 april in een Kamerbrief een aantal nieuwe tijdelijke fiscale maatregelen aangekondigd. Met deze maatregelen worden ondernemers en burgers die door de crisis in financiële problemen zijn gekomen, ondersteund. De maatregelen hebben betrekking op de Regeling gebruikelijk loon, het urencriterium voor ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting (ZZP’ers) en de vennootschapsbelasting. Burgers die als gevolg van de coronacrisis tijdelijk niet in staat zijn aan hun betalingsverplichtingen voor een hypotheek  te voldoen, krijgen de mogelijkheid van een betaalpauze. Op het gebied van de loonheffingen is een tijdelijke wijziging van de Werkkostenregeling aangekondigd.

Uitbreiding vrije ruimte werkkostenregeling

Via de vrije ruimte van de werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Werkgevers kunnen zelf bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden, voor zover dit gebruikelijk is. De zogenaamde gebruikelijkheidstoets staat beschreven in het Handboek loonheffingen 2020 van de Belastingdienst.

Hoewel de vergoedingen en verstrekkingen vanuit de vrije ruimte onbelast zijn, moeten werkgevers uiteraard wel kosten maken om deze vergoedingen en verstrekkingen te bekostigen. Voorbeelden zijn kerstpakketten en bedrijfsuitjes. Sinds 1 januari 2020 bedraagt de vrije ruimte 1,7% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt een percentage van 1,2. 

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer heeft de Staaatssecretaris aangekondigd de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever éénmalig en tijdelijk te verhogen naar 3% voor het jaar 2020. Dat biedt mogelijkheden aan werkgevers die daar de ruimte voor hebben om hun werknemers in deze moeilijke tijd een extra blijk van waardering te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een bloemetje of een cadeaubon. De Staatssecretaris denkt dat meerdere sectoren daar op hun beurt weer van kunnen profiteren. De regeling eindigt weer op 1 januari 2021.

Voor een volledig overzicht van de aangekondigde maatregelen zie:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2020/04/24/kamerbrief-over-aanvullende-fiscale-maatregelen-in-verband-met-coronacrisis

Gebruikers van Gemal vinden nadere informatie over de WKR en Gemal in de releasenotes 2020-01, op 13 januari gepubliceerd op de Community.