Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

De tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die door de corona crisis een substantieel inkomensverlies lijden en geen aanspraak kunnen maken op een sociale zekerheidsuitkering van UWV of een bijstandsuitkering.

Voorwaarden

On in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling moet de flexwerker:

 • in februari 2020 tenminste € 400,- bruto loon hebben ontvangen
 • in maart 2020 tenminste € 1,- bruto loon hebben ontvangen 
 • op 1 april 2020 18 jaar of ouder zijn, maar nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt 
 • het loon in april 2020 tenminste 50% lager zijn dan in februari 2020 
 • in april 2020 een loon hebben ontvangen dat niet hoger was dan € 550,- bruto 
 • de regeling nodig hebben om in zijn levenskosten te voorzien 
 • niet in aanmerking zijn gekomen voor een andere inkomensvoorziening 
 • niet voortvluchtig zijn of in de gevangenis zitten.

Aanvraag

De flexwerker kan de tegemoetkoming vanaf 22 juni 2020 aanvragen bij UWV, de aanvraag kan tot 26 juli 2020 worden ingestuurd.

Het gaat bij de aanvraag om volgende gegevens:

 • Naam en adresgegevens
 • Burgerservicenummer
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer waarop de tegemoetkoming gestort kan worden

Ook moet de aanvrager verklaren dat hij/zij de tegemoetkoming nodig heeft om in de levenskosten te voorzien en dat hij/zij geen andere inkomensvoorzieningen heeft gehad.

Hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt bruto € 550,00 per maand over de maanden maart, april en mei 2020.

Uitbetaling

UWV streeft ernaar om binnen vier weken na het indienen van de aanvraag van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) op de aanvraag te beslissen en vervolgens binnen 10 kalenderdagen nadat UWV de tegemoetkoming heeft toegekend uit te betalen.