Verplicht verlof opnemen door corona

Een werkgever mag een werknemer niet verplicht vakantie laten opnemen als er tijdelijk minder werk is als gevolg van het coronavirus. Vakantie kan alleen in overleg worden opgenomen. Is er door het coronavirus onvoldoende werk, of besluit de werkgever de zaak tijdelijk te sluiten? Dan moet de werkgever het salaris van zijn werknemers doorbetalen. De werkgever kan een beroep doen op de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud(NOW)

Als dit in de arbeidsovereenkomst of cao is afgesproken, kunnen in deze situatie wel min-uren opgebouwd worden. De werknemer moet deze uren dan op een later moment inhalen, als dat redelijk is.

Verplicht ADV uren opnemen vanwege corona

Een werkgever kan een werknemer wel verplichten om extra ADV uren op te nemen als er tijdelijk minder werk is vanwege het coronavirus, omdat de vakantiewetgeving niet van toepassing is op ADV uren.

Eerder opgenomen verlof intrekken

Reeds geplande vakanties kunnen op dit moment niet doorgaan en worden uitgesteld, werknemers willen hun reeds opgenomen verlof weer intrekken en het verlof in een later stadium opnemen.

Werknemers mogen goedgekeurde vakantiedagen niet eenzijdig intrekken, dit recht is voorbehouden aan de werkgever. Werkgevers zouden het verzoek afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden kunnen weigeren. Dit zou het geval kunnen zijn als men tijdens de geplande vakantie al iemand tijdelijk had aangenomen om de werkzaamheden te verrichten.

De verwachting is dat, omdat nu veel, reeds geplande vakanties worden uitgesteld, in het najaar iedereen tegelijkertijd op vakantie wil. Als dit roostertechnisch niet mogelijk is en de werkgever kan dit schriftelijk aantonen, zou dat een reden kunnen zijn om te weigeren om de reeds goedgekeurde vakantie te verplaatsen naar een later tijdstip.

Verlof en de Wet arbeid en zorg (WAZO)

Werknemers die de zorg op zich moeten nemen voor hun kinderen die niet naar school of opvang kunnen of voor ernstig zieke gezinsleden kunnen een beroep doen op verlof op grond van de Wet arbeid en zorg.

Meer hierover kunt u lezen in ons artikel ‘Alles over loonbetalingen en het coronavirus