Financiële voordelen werkende ouders 2019

Deze whitepaper gaat in op de wijzigingen voor werknemers die gebruik willen maken van de kinderopvang en de mogelijkheden die werkgevers hebben om kinderopvang te betalen.

Kabinet investeert in de kinderopvang(toeslag)

Werk en kinderen goed kunnen combineren was één van de thema’s op Prinsjesdag 2018. In de Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is hier veel aandacht voor. Een belangrijke maatregel is de invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG), die ervoor zorgt dat een werknemer na de bevalling van zijn partner recht krijgt op maximaal zes weken (aanvullend) geboorteverlof. Het moet ervoor zorgen dat beide ouders na de geboorte van hun kind tijd met hun gezin kunnen doorbrengen en dat de zorgtaak beter en eerlijker verdeeld wordt.

Ander relevant beleid is de investering van het kabinet in de kinderopvang(toeslag). De betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de kinderopvang moet verbeteren, zodat het voor werkenden aantrekkelijker wordt om er gebruik van te maken. Het kabinet verhoogt het budget voor de kinderopvangtoeslag met €248 miljoen per jaar. Veel ouders zullen volgend jaar een hogere kinderopvangtoeslag ontvangen van de Belastingdienst. Ook gaat er geld naar de uitvoering van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang.

Download de whitepaper

* Verplichte velden