Werkgebonden personenmobiliteit: wat betekent dit voor jouw organisatie?

Werkgebonden personenmobiliteit: wat betekent dit voor jouw organisatie?

Het kan je haast niet ontgaan zijn dat de regering er alles aan doet om de uitstoot van CO2 te verminderen. Uiteindelijk moet Nederland in 2050 klimaatneutraal zijn, en heeft de overheid de tussentijdse doelstelling om minimaal 1 Megaton CO2 voor 2030 te reduceren. Vanaf 1 juli 2023 zijn organisaties met minimaal 100 werknemers verplicht om de CO2-uitstoot van reizen van personeel te registreren op een platform van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het RVO-portaal. Dit geldt voor woon-werkverkeer, reizen met het openbaar vervoer, de kilometers die je met een bedrijfsauto maakt en de dienstreizen.

Het is de bedoeling dat organisaties zelf ook inzicht krijgen in hoeveel CO2 ze uitstoten. Daarmee hoopt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bedrijven te stimuleren om hun uitstoot te verminderen. Wordt de doelstelling in 2026 niet gehaald, dan volgt er mogelijk een verplichte norm voor individuele werkgevers op de maximale CO2 uitstoot. Verplichtingen voor jouw organisatie Jaarlijks, uiterlijk 30 juni van dat jaar, moet je gegevens aanleveren in het RVO-portaal over het voorgaande jaar. Je vult per vervoermiddel (reismodaliteit) en per gebruikte brandstof (of andere voeding) de gereisde kilometers in, waarbij je onderscheid maakt tussen zakelijke en woon-werk reizen.

De volgende vervoersmiddelen zijn vastgesteld:

 • Openbaar vervoer reizen
 • Reizen per fiets of voet
 • Reizen per bromfiets of scooter
 • Reizen per motorvoertuig

Voor reizen per bromfiets of scooter en reizen per motorvoertuig wordt onderscheid gemaakt in brandstof of voeding:

 • Elektrisch
 • Elektrisch in combinatie met benzine, diesel of waterstof (hybride)
 • LPG
 • CNG
 • LNG
 • Benzine
 • Biobrandstof
 • Diesel

Maak je als medewerker bij woon-werkverkeer gebruik van meer dan één vervoermiddel, dan volstaat het om de gegevens in te vullen van het vervoermiddel waarmee je de meeste kilometers hebt afgelegd. Je moet dan wel de overige kilometers die je met het andere vervoermiddel hebt afgelegd optellen bij het andere waarmee je de meeste kilometers hebt afgelegd. Voor reizen met het openbaar vervoer verwachten we dat de invoer op basis van bedragen zal zijn in plaats van de kilometers.

Hoe gaat Visma | Raet jouw organisatie helpen?

Registratie van deze kilometers vraagt natuurlijk het een en ander van organisaties; werkgevers moeten een nieuw proces inrichten en de administratieve last wordt voor veel medewerkers en HR-afdelingen verhoogd. Dit is omdat alle gemaakte kilometers van verschillende vervoersmiddelen uiteindelijk in één rapportage moet komen.

Bij Visma | Raet zijn we altijd op de hoogte van dit soort wet- en regelgeving wijzigingen. Samen met een aantal van onze klanten zijn we al druk bezig om het registratie- en verantwoordingsproces zo simpel mogelijk te maken in zowel de Youforce app als de desktop variant. Deze mogelijkheden zijn beschikbaar voor organisaties die met HR Core online werken. We nemen je graag mee in waar we achter de schermen nu mee bezig zijn:

We zien op hoofdlijnen vier categorieën waarover gegevens moeten worden verstrekt:

 • Bedrijfsauto
 • Mobiliteitsdiensten (OV)
 • Dienstreizen
 • Woon-werk

 

 

Image werkgebonden personenmobiliteit-2.jpg

 

 

Op dit moment is de verwachting dat voor de categorieën bedrijfsauto en mobiliteitsdiensten de gegevens door de leasemaatschappijen en OV-abonnement verstrekkers worden opgeleverd in de vorm van een rapportage.

De meeste van onze klanten leggen nu al hun dienstreizen vast met behulp van Youforce; op deze manier worden ze op een eenvoudige manier vergoed. We zijn van plan om deze registratie uit te breiden zodat een medewerker makkelijk kan aangeven met welk vervoermiddel gereisd is en welk type brandstof gebruikt is. We gaan hierbij voorzien in een rapportage die aansluit bij de gegevens die je moet registreren in het RVO-portaal.

Voor de inventarisatie van het woon-werkverkeer zullen werkgevers straks de informatie verzamelen op basis van een steekproef onder medewerkers, via een enquête. Wij zijn van plan, net zoals voor de dienstreizen, om de functionaliteit Gewerkte dagen uit te breiden zodat jouw medewerkers simpel kunnen aangeven hoe ze naar het werk zijn gereisd. Deze werkwijze sluit niet alleen goed aan bij de registratie werkgebonden personenmobiliteit maar geeft je ook de mogelijkheid om het reizen met de diverse vervoersmiddelen zoals bijvoorbeeld de fiets, scooter, te voet of per auto met een ander bedrag te vergoeden.

Bij Visma | Raet spelen we zo snel mogelijk in op nieuwe ontwikkelingen zoals deze. Daardoor is onze software altijd up-to-date met nieuwe wet- en regelgeving. Hiermee maken we het HR-leven makkelijker voor iedereen in jouw organisatie.

 

 

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.