Wegwijs in de Wab

Wegwijs in de Wab

Wet arbeidsmarkt in balans

In 2015 trad de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking, die als doel had de kloof tussen ‘vaste’ en ‘flex’ medewerkers te verkleinen. Dat is echter niet gelukt. Daarom lanceerde het kabinet nog geen drie jaar later plannen voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Het wetsvoorstel bevat een pakket van maatregelen dat de arbeidsmarkt nog beter moet reguleren.

De beoogde datum waarop de Wet arbeidsmarkt in balans in werking treedt is 1 januari 2020. In onze whitepaper Wegwijs in de Wab, vind je alles wat je moet weten.

Download de whitepaper

* Verplichte velden