Wijzigingen ontslagrecht

De WAB wijzigt wet- en regelgeving op het gebied van personeel en arbeid met als doel om de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verkleinen en werknemers meer inkomens- en baanzekerheid te geven. In deze whitepaper staan de wijzigingen in het ontslagrecht centraal.

Staat de werknemer makkelijker op straat door nieuwe wet?

In april 2018 maakte het kabinet het conceptvoorstel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
openbaar. De WAB wijzigt wet- en regelgeving op het gebied van personeel en arbeid met als
doel om de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verkleinen en werknemers meer
inkomens- en baanzekerheid te geven. De belangrijkste maatregelen uit de WAB zijn o.a.:

  • Werknemers krijgen na drie jaar recht op een vast contract.
  • Werknemers hebben vanaf indiensttreding recht op een transitievergoeding.
  • Werkgevers krijgen een nieuwe ontslaggrond om werknemers te ontslaan: de i-grond. Met deze mogelijkheid kan de werkgever een ontbindingsverzoek indienen op basis van verschillende ontslaggronden. Een rechter kan daardoor ook bepalen dat de werknemer een extra vergoeding ontvangt boven op de transitievergoeding.

In deze whitepaper staan de wijzigingen in het ontslagrecht centraal. De WAB moet ervoor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om een vast contract te geven, wat werknemers meer zekerheid geeft. De Wet werk en zekerheid (WWZ) had hetzelfde doel, maar heeft dit nog onvoldoende gerealiseerd. De WAB moet zorgen voor evenwicht op de arbeidsmarkt en dat heeft gevolgen voor het huidige ontslagrecht.

Download de whitepaper

* Verplichte velden