Workforce Management

Workforce Management software ondersteunt bij externe inhuur, scenario planning, prognose en vitaliteit.

Bekijk onze producten

Plan en optimaliseer jouw personeelsbestand

Je wilt medewerkers zo veel mogelijk inzetten waar zij het meest rendabel zijn. En tijdig inspelen op veranderingen in de markt of jouw organisatie zodat je ook in de toekomst de juiste mensen in huis hebt. Workforce Management biedt oplossingen voor het plannen, budgetteren, voorspellen en het vitaal en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

Vraag een demo aan

Producten Workforce Management

 

Externe inhuur

Hoe neem je snel de beste kandidaat tegen het juiste tarief aan? Ga je interne medewerkers werven of kies je voor externe inhuur? En hoe hou je dan toezicht op de afspraken die inhurende managers met leveranciers maken?

Kostenbeheersing en het voldoen aan wet- en regelgeving zijn belangrijke drijfveren om voor een Vendor Management Systeem (VMS) te kiezen. Daarmee ondersteun je het volledige proces van externe inhuur conform alle wet- en regelgeving rondom inhuur. En zo heb je je externe flex net zo goed geregeld als je vaste personeel.

Voordelen

 • Grip op kosten
 • Risico’s wetgeving beheersen
 • Snel en makkelijk externe flexmedewerkers invullen
 • Inzicht in je workforce

 

Meer over externe inhuur Download de infosheet

Prognose

Hoe breng je alle toekomstige wijzigingen van jouw organisatie en de daarmee samenhangende personele kosten in kaart? Met alle veranderingen, verschuivingen en bezuinigingen die de regering doorvoert, is efficiënt omgaan met de kosten van groot belang. Met Visma|Raet Prognose begroot en bewaak je efficiënt en correct loonkosten vanuit Payroll Gemal.

Voordelen

 • Vergelijk actuele loonkosten met de opgestelde prognose
 • Krijg inzicht in status van budgetposten op het niveau van kostenplaats, -drager en -soort
 • Simuleer financiële consequenties van organisatie- of salariswijzigingen
 • Mogelijkheid voor extrapoleren van kosten naar het eind van het jaar

Meer over Prognose Download de infosheet

Scenario planning

Loonkosten zijn voor veel organisaties verreweg de grootste kostenpost en tegelijkertijd moeilijk te beheersen. Groei- en krimpscenario’s, reorganisaties en fusies, in- en uitstroomeffecten zijn slechts een greep uit talloze variabelen die van invloed zijn op de begroting en uiteindelijke resultaten. Met Visma|Raet Scenario Planning krijg je inzicht en grip op de personele begroting en werkelijke uitgaven van jouw organisatie.

Voordelen

 • Krijg snel inzicht in scenario’s voor de ontwikkeling van jouw personeelsbestand
 • Stel parameters samen voor instroom, doorstroom en uitstroom
 • Maak eenvoudig rapportages op het gebied van functiegroepen en leeftijdsopbouw
 • Rapporteer op medewerkersniveau, zodat er inzichtelijk is wie wanneer uitstroomt
 • Bereken ontwikkelingen van personeelssamenstelling door naar werkgeverslasten
 • Analyseer in welke functiegroepen de werkgeverslasten naar de toekomst het meest gaan veranderen

Meer over Scenario Planning Download de infosheet

Werk aan vitaliteit

Vitale medewerkers zijn goud waard voor een organisatie: zij zitten lekker in hun vel, hebben een goede energiebalans en presteren beter. Steeds meer werkgevers voeren daarom een actief vitaliteitsbeleid. Want uit onderzoek blijkt dat als je je leefstijl maar iets verbetert, dat al een groot effect geeft.

Visma | Raet werkt samen met SmartVitaal om organisaties en hun medewerkers een platform te bieden met een gezondheids-check en een uniek vitaliteitsaanbod. Daarmee werken medewerkers actief aan hun gezondheid. En werkgevers aan hun employability.

Voordelen

 • Vitale medewerkers zorgen voor 20% minder ziekteverzuim
 • Medewerkers met een gezonde levensstijl zijn 30% productiever
 • De medewerkertevredenheid stijgt met 40%
 • Medewerkers zijn loyaler en ambiëren minder snel een andere baan
 • Met een positiever werkgeversimago is het makkelijker om nieuwe medewerkers te werven

Klantervaringen