Prognose

Hoe breng je alle toekomstige wijzigingen van jouw organisatie en de daarmee samenhangende personele kosten in kaart? Met alle veranderingen, verschuivingen en bezuinigingen die de regering doorvoert, is efficiënt omgaan met de kosten van groot belang. Met Visma|Raet Prognose begroot en bewaak je efficiënt en correct de loonkosten vanuit Payroll Gemal.

Voordelen

  • Vergelijk actuele loonkosten met de opgestelde prognose
  • Krijg inzicht in status van budgetposten op het niveau van kostenplaats, -drager en -soort
  • Simuleer financiële consequenties van organisatie- of salariswijzigingen
  • Mogelijkheid voor extrapoleren van kosten naar het eind van het jaar

Vraag een demo aan

Klantverhalen