Scenario planning

Loonkosten zijn voor veel organisaties verreweg de grootste kostenpost en tegelijkertijd moeilijk te beheersen. Groei- en krimpscenario’s, reorganisaties en fusies, in- en uitstroomeffecten zijn slechts een greep uit talloze variabelen die van invloed zijn op de begroting en uiteindelijke resultaten. Met Visma|Raet Scenario Planning krijg je inzicht en grip op de personele begroting en werkelijke uitgaven van jouw organisatie.

Voordelen

  • Krijg snel inzicht in scenario’s voor de ontwikkeling van jouw personeelsbestand
  • Stel parameters samen voor instroom, doorstroom en uitstroom
  • Maak eenvoudig rapportages op het gebied van functiegroepen en leeftijdsopbouw
  • Rapporteer op medewerkersniveau, zodat er inzichtelijk is wie wanneer uitstroomt
  • Bereken ontwikkelingen van personeelssamenstelling door naar werkgeverslasten
  • Analyseer in welke functiegroepen de werkgeverslasten naar de toekomst het meest gaan veranderen

Vraag een demo aan

Klantverhalen